Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία (Physiotherapy) είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα (κίνηση, φως, νερό, ηλεκτρικό ρεύμα) που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς. Η Φυσικοθεραπεία έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών ειδικοτήτων που πάσχουν από παθήσεις του νευρικού, μυϊκού, καρδιαγγειακού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και δυσλειτουργιών.